معرفی دانشکده

باسمه تعالی

دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی 

زبان‌های مختلف وسیله اصلی ارتباطات و تعاملات کلامی، عاطفی آدمیان است که به کمک آن‌ها، نیازهای مختلف خود را رفع می‌‌کنند و مناسبات شخصی و اجتماعی خود را سامان می‌بخشند. این ودیعه الهی که به تعبیر فلاسفه مابه‌الامتیاز آدمیان از دیگر آفریده‌هاست، هرچند در دوره‌ها و جوامع مختلف جلوه‌های متفاوتی یافته، اما غالباً کارکردها و فایده‌های مشترکی داشته است. در این میان، ادبیات، که از تجلیات هنری-خیالی زبان‌هاست، بیشتر در جوامعی که از پیشرفت و تکامل خاصی برخوردار شده‌اند، جلوه کرده که شواهد و مصادیق آن را می‌توان به‌ آشکار در آثار و شاهکارهای ادبی(شعر و نثر) زبان‌های اصلی و تمدنی گذشته (فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی) مشاهده کرد.

 مدرسان، محققان و دانشجویانی که در دانشکده‌های موسوم به زبان و ادبیات مشغول به امر آموزش و تحقیق‌اند،  وظیفه آموزش و تحقیق درست و روشمند و پیشرفته زبان و ادبیات را به عهده دارند و می‌کوشند که با انتخاب  الگوهای جدید، آموزش زبان و پژوهش در متون ادبی را در نظر و عمل بیاموزند و در نهایت به دیگر خواهندگان آن آموزش دهند، و از این راه هم در تولید علوم در سطوح عالیه سهیم شوند و هم در تکمیل فرهیختگی و فرزانگی خود و دیگران موفق گردند. 

 بنا بر تصمیم شوراهای دانشگاه کاشان و همت متولیان آن‌ها، اخیراً(سال 1390) «دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی» از «دانشکده علوم انسانی»-که پیشترها(1367) با نام «دانشکده ادبیات و علوم انسانی» تأسیس شده و مشغول فعالیت بود- مستقل گشته و با همتی مضاعف در پی گسترش آموزش و پژوهش، و تعلیم و تربیت جوانان و دانشجویان مستعد، و گسترش امکانات و رشته‌های مرتبط و گرایش‌های مورد نیاز است.  

 

این دانشکده هم‌اکنون با سه رشته زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات انگلیسی(با سه گرایش) و زبان و ادبیات عربی، و در سه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به امور آموزش و پژوهشی است، که به یاری خداوند متعال در آینده رشته‌ها و گرایش‌های بیشتری ایجاد خواهد شد. 

تعداد دانشجویان این دانشکده در سال جاری دارای 480 دانشجو در مقطع کارشناسی، 178 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و سه دانشجوی دکتری می‌باشد.

لازم به ذکر است کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی دانشکده با دانشکده علوم انسانی مشترک می باشد.

 

تأسیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی1367

 

o       کارشناسی

         ·        دبیری زبان و ادبیات فارسی 1366 کارشناسی روزانه

·        زبان و ادبیات فارسی1373 کارشناسی روزانه

·        زبان و ادبیات فارسی1370 کارشناسی شبانه

·        دبیری زبان انگلیسی1368 کارشناسی

·        مترجمی زبان انگلیسی1370 کارشناسی شبانه

·        مترجمی زبان انگلیسی 1373 کارشناسی روزانه

·        دبیری زبان و ادبیات عرب 1377 کارشناسی روزانه

·        زبان و ادبیات عربی 1376 کارشناسی روزانه

 

o       کارشناسی ارشد

           ·        زبان و ادبیات فارسی1379    

 ·        آموزش زبان 1385

 ·        زبان و ادبیات عربی 1386

 

o       دکتری

 ·        زبان و ادبیات فارسی، بهمن 1390 

·        زبان و ادبیات عربی، بهمن 1390