دفاع از رساله دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی

برگزاری جلسه دفاع از رساله آقای مهدی سعیدی با عنوان گونه شناسی و جریان پژوهی ادبیات داستانی برون مرزی ایران

۰۴ دی ۱۳۹۷ | ۱۵:۲۴ کد : ۹۳۳۶ اطلاعیه ها اخبار آموزشی
تعداد بازدید:۸۷۵
برگزاری جلسه دفاع از رساله آقای مهدی سعیدی با عنوان گونه شناسی و  جریان پژوهی ادبیات داستانی برون مرزی ایران

جلسه دفاع از رساله آقای مهدی سعیدی با عنوان گونه شناسی و  جریان پژوهی ادبیات داستانی برون مرزی ایران در آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی با راهنمایی آقای دکتر حسین قربان پور و مشاوره آقایان دکتر شجری و راستگو با موفقیت و درجه عالی برگزار شد.

سه شنبه 4 دی ماه 1397

کلید واژه ها: دفاع