نمایشگاه کتاب

برپائی سومین نمایشگاه بزرگ کتاب تخصصی (۲۳ تا ۲۷ آذر)

ساربوک با همکاری کتابخانه علوم انسانی دانشگاه
تعداد بازدید:۳۵۲
برپائی سومین نمایشگاه بزرگ کتاب تخصصی (۲۳ تا ۲۷ آذر)


نظر شما :