دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
نوع خبر 
 
 
نظام رتبه بندی تایمز فهرست 100 دانشگاه برتر آسیا سال 2015-2014 را منتشر کرد.

نظام رتبه بندی تایمز فهرست 100 دانشگاه برتر آسیا سال 2015-2014 را منتشر کرد.

پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از معتبرترین نظام های رتبه بندی در سطح بین المللی است که در آوریل 2013 (سال 2013-2012) اولین رتبه بندی دانشگاههای آسیایی را انجام و اسامی 100 دانشگاه برتر آسیایی را اعلام کرد. روش شناسی این رتبه‌بندی همانند روش شناسی رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌ها است که از 13 شاخص در قالب 5 معیار آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی و وجهه بین‌المللی، به ترتیب با وزن‌های 30، 30، 30، 2.5 و 7.5 درصد بهره می برد. 

در این رتبه‌بندی همچون سالهای گذشته دانشگاه توکیو ژاپن برترین دانشگاه در آسیا شناخته شد.

کشور ژاپن با داشتن 19 دانشگاه بعد از کشور چین که 21 دانشگاه در این فهرست را به خود اختصاص داده است، بیشترین تعداد دانشگاه را نسبت به دیگر کشورهای آسیایی را داراست.

 

دانشگاه ملی سنگاپور در این رتبه بندی، جایگاه دوم آسیا را کسب نمود و به دنبال آن دانشگاه هنگ کنگ مقام سوم آسیا را از آن خود کرد. دانشگاه‌های ملی سئول کره جنوبی، پکینگ و تسینگوآ از چین و کیوتو از ژاپن نیز به ترتیب رتبه 4 تا 7 جدول را کسب کردند. 

در منطقه خاورمیانه از ایران 3 دانشگاه،از عربستان 2 دانشگاه، از رژیم اشغالگر قدس 4 دانشگاه، از ترکیه 6 دانشگاه و از لبنان 1 دانشگاه در این فهرست مشاهده می‌شود. 

دانشگاه صنعتی شریف برترین دانشگاه ایرانی در این رتبه بندی است که در سال 2015-2014 رتبه 43 را کسب کرده است، بعد از دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی اصفهان قرار دارد که با رشد 24  رتبه ای، رتبه61 آسیا را کسب کرده است.

دانشگاه علم و صنعت ایران نیز با اولین حضور خود در این نظام بین المللی رتبه بندی توانست با کسب مقام 69 در جمع 100 دانشگاه برتر آسیا قرار بگیرد. 

جدول زیر وضعیت دانشگاه‌های صنعتی شریف و صنعتی اصفهان و علم و صنعت ایران در معیارهای اصلی این نظام رتبه بندی را نشان داده است. دانشگاه شریف در بیشتر این معیارها نمره بالاتری را کسب کرده است. تنها در بعد وجهه بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان از وضعیت مطلوبتری برخوردار است. با این وجود عملکرد هر 3 دانشگاه در ابعاد مهم این نظام رتبه بندی به هم نزدیک است. 

معیارها

دانشگاه

صنعتی شریف

دانشگاه

صنعتی اصفهان

دانشگاه

علم و صنعت ایران

معیارآموزش

28.7

20.7

22.5

معیاروجهه بین­المللی

19.4

20

13.4

معیاردرآمد صنعتی

86.2

84.1

66.6

معیارپژوهش

34.7

27.3

26.3

معیاراستناد

50.4

48.9

44.2

امتیاز کل

37.7

32.7

30.6

رتبه کسب شده

از 100 دانشگاه آسیا

43

61

69


از کشور ترکیه دانشگاه‌های صنعتی خاورمیانه، بغازیچی و فنی استانبول به ترتیب با رتبه‌های12، 14 و 19در جمع 20 دانشگاه برتر آسیا قرار گرفتند. کشور ترکیه با عملکرد مناسب خود جایگاه بهتری را به خود اختصاص داده اند.

جدول زیر معدل امتیازات دانشگاه‌های ایران، ترکیه، عربستان و همچنین لبنان را در 5 معیار رتبه‌بندی تایمز و همچنین میانگین امتیاز 10 دانشگاه برتر آسیا رانشان میدهد.

کشور

معیار آموزش

معیار وجهه بین­المللی

معیار درآمد صنعتی

معیار پژوهش

معیار استناد

امتیاز کل

ترکیه

29.97

44.85

48.98

30.10

81.92

47.17

ایران

23.97

17.60

78.97

29.43

47.83

33.67

عربستان

22.1

77.8

70.9

19.1

33.7

30.05

لبنان

23.7

86.1

30.7

12.5

30.9

27.4

میانگین 10 دانشگاه برتر آسیا

65.47

57.2

77.75

69.74

66.04

66.62


دانشگاه‌های ایران در بعد آموزش وضعیت قابل قبولی دارند. هر چند که با میانگین 10 دانشگاه برتر آسیا فاصله زیادی دارند اما در منطقه خاورمیانه عملکرد قابل قبولی داشته‌اند.

در معیار درآمد صنعتی وضعیت دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران مطلوب است بطوری که در این معیار، ایران از میانگین 10 دانشگاه برتر آسیا نیز امتیاز بالاتری را کسب کرده‌است. 

جمهوری اسلامی ایران در معیار پژوهش با میانگین دانشگاههای برتر آسیا فاصله دارد ولی با اینحال در مقایسه با کشورهای منطقه عملکرد مناسبی داشته است. در معیار تاثیر پژوهش (استناد) که به تنهایی مهمترین شاخص این نظام رتبه بندی است، دانشگاههای ایرانی از عملکرد قابل قبولی نسبت به دانشگاههای لبنان و عربستان برخوردار ولی در مجموع  نیاز به ارتقای بیشتر در مقایسه با میانگین 10 دانشگاه برتر آسیا احساس میشود، همچنین در معیار وجهه بین المللی، دانشگاه های کشور فاصله بسیاری نسبت به کشورهای منطقه دارند و لازم است مدیران مربوطه و دانشگاههای کشور نسبت به گسترش همکاری و تعامل و همچنین توسعه دیپلماسی علمی و تقویت روابط با دانشگاه های معتبر دنیا اقدام نمایند.

 

Asia University Rankings 2015 results

Rank

Institution

Location

Overall score change criteria

1

Japan

76.1

2

Singapore

73.3

3

Hong Kong

67.5

4

Peking University

China

65.2

5

Tsinghua University

China

65.1

6

Republic of Korea

64.8

7

Hong Kong

64.7

8

Republic of Korea

64.5

9

Kyoto University

Japan

62.8

10

Singapore

62.2

11

Pohang University of Science and Technology (Postech)

Republic of Korea

61.1

12

Middle East Technical University

Turkey

56.6

13

Chinese University of Hong Kong

Hong Kong

52.4

14

Turkey

51.1

15

Tokyo Institute of Technology

Japan

50.9

16

Republic of Korea

50.2

17

National Taiwan University

Taiwan

49.3

18

Osaka University

Japan

49.1

19

Istanbul Technical University

Turkey

48.1

19

Tohoku University

Japan

48.1

21

Turkey

46.9

22

Tel Aviv University

Israel

46.6

23

City University of Hong Kong

Hong Kong

46.3

24

Fudan University

China

46.2

25

Hebrew University of Jerusalem

Israel

45.3

26

Republic of Korea

45.1

26

University of Science and Technology of China

China

45.1

28

Yonsei University

Republic of Korea

44.8

29

Hong Kong

44.3

30

Turkey

44.0

31

Technion Israel Institute of Technology

Israel

43.4

32

Nagoya University

Japan

43.3

33

Japan

42.5

34

National Tsing Hua University

Taiwan

41.7

35

Nanjing University

China

40.3

36

National Chiao Tung University

Taiwan

39.6

37

Indian Institute of Science

India

39.4

38

Panjab University

India

38.5

39

Shanghai Jiao Tong University

China

38.4

40

Tokyo Medical and Dental University (TMDU)

Japan

38.0

41

University of Macau

Macau

38.0

42

China

37.8

43

Sharif University of Technology

Iran

37.7

44

Renmin University of China

China

37.2

45

Hong Kong

37.0

46

Zhejiang University

China

36.6

47

Turkey

36.3

48

University of Tsukuba

Japan

35.4

49

National Cheng Kung University

Taiwan

34.6

49

University of Seoul

Republic of Korea

34.6

49

China

34.6

52

Taiwan

34.4

53

Ewha Womans University

Republic of Korea

34.0

54

Republic of Korea

33.7

55

Indian Institute of Technology, Roorkee

India

33.6

55

King Mongkut's University of Technology, Thonburi

Thailand

33.6

57

Indian Institute of Technology, Bombay

India

33.4

58

Kyushu University

Japan

33.3

59

Waseda University

Japan

33.2

60

Wuhan University of Technology

China

33.0

61

Isfahan University of Technology

Iran

32.7

62

National Sun Yat-Sen University

Taiwan

32.5

63

Hokkaido University

Japan

32.4

64

National Central University

Taiwan

32.1

65

Indian Institute of Technology, Delhi

India

31.5

66

Harbin Institute of Technology

China

31.1

67

China Medical University, Taiwan

Taiwan

31.0

67

Kyung Hee University

Republic of Korea

31.0

69

Indian Institute of Technology, Kharagpur

India

30.6

69

Iran University of Science and Technology

Iran

30.6

71

King Fahd University of Petroleum & Minerals

Saudi Arabia

30.3

72

King Saud University

Saudi Arabia

29.8

73

Keio University

Japan

29.4

73

National Taiwan Normal University

Taiwan

29.4

75

Bar-Ilan University

Israel

29.2

75

Juntendo University

Japan

29.2

75

Tianjin University

China

29.2

78

Hiroshima University

Japan

28.9

78

Indian Institute of Technology, Madras

India

28.9

80

East China Normal University

China

28.8

81

Kobe University

Japan

28.7

82

Dalian University of Technology

China

28.6

83

Hunan University

China

28.5

84

South China University of Technology

China

28.2

85

East China University of Science and Technology

China

28.1

85

University of Ulsan

Republic of Korea

28.1

87

Tongji University

China

28.0

88

American University of Beirut

Lebanon

27.4

88

Okayama University

Japan

27.4

90

Aligarh Muslim University

India

27.0

91

Mahidol University

Thailand

26.8

91

Osaka City University

Japan

26.8

93

Asia University, Taiwan

Taiwan

26.6

94

Huazhong University of Science and Technology

China

26.4

95

Xi'an Jiaotong University

China

26.1

96

Jawaharlal Nehru University

India

25.9

97

Chung-Ang University

Republic of Korea

25.7

98

National Yang-Ming University

Taiwan

25.5

99

Chiba University

Japan

25.4

100

Pusan National University

Republic of Korea

25.1


شنبه 23 خرداد 1394  17:52:28

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 6 خرداد 1396  4:12:6
تعداد بازديد از اين خبر : 1256
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
نظر
ورود کد امنیتی :  Audio VersionReload Image