دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • اسامی گروه های آموزشی
ردیف عنوان گروه آموزشی نام مدیر گروه مقطع تحصیلی پست الکترونیکی
 37   ادیان و عرفان   دکتر دشت بزرگی   کارشناسی    
 120   زبان و ادبیات انگلیسی   دکتر محمدرضا شمس   کارشناسی   کارشناسی ارشد 
 117   زبان و ادبیات عربی   دکتر روح الله صیادی نژاد   کارشناسی   کارشناسی ارشد - دکتری 
 119   زبان و ادبیات فارسی   دکتر رضا فولادی   کارشناسی   کارشناسی ارشد - دکتری 
 38   علوم قرآن و حدیث   آقای پرویز رستگار جزی   دکتری    
 104   گروه معارف   دکتر حسین زاده   کارشناسی ارشد